Susret puhačkih orkestara i KUD-ova

28.05.2011.

Kupljenski Hruševac