Nova predsjednica Gordana Horvat

2. listopada 2013. godine održana je izvanredna Skupštna DIF-a na kojoj su izabrani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Prijedlog članova jednoglasno je prihvaćen pa u novom sazivu to izgleda ovako:
UPRAVNI ODBOR: Gordana Horvat, Tomislav Medvarić, Maja Medvarić, Zvjezdana Harači, Tihana Salajec, Biserka Geršić, Dragutin Kenđel, Božidar Vrabelj, Krunoslav Latin, Renato Majtan, Tamara Marcinjaš, Zoran Vrabelj i Željka Gabaj.
NADZORNI ODBOR: Željko Kenđel, Marina Husnjak i Željka Marčec.
Nakon održane Skupštine održana je i prva sjednica novoizabranog Upravnog i Nadzornog odbora DIF-a na kojoj je određen dvogodišnji mandat predsjednici DIF-a Gordani Horvat, potpredsjedniku DIF-a Tomislavu Medvariću, tajnici DIF-a Željki Gabaj i blagajniku DIF-aKrunoslavu Latinu.
Želimo im mnogo uspjeha u nastavku rada!

Primajte naše obavijesti e-poštom.