Podaci i dokumenti

DRUŠTVO IZVORNOG FOLKLORA KOPRIVNIČKI IVANEC

Skraćeni naziv: DIF Koprivnički Ivanec

Registarski broj:  06000599

OIB: 97172709693

Matični broj: 01473255

 

Sjedište: Ulica Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec

Zakonski zastupnik: Gordana Horvat

Žiro-račun: HR402386002110051110

 

Godina prvog osnutka: 1928.

Datum osnivačke skupštine u RH: 18.6.1999.

Datum upisa u registar udruga: 16.9.1999.

 

Statut je usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014)

 

Ciljane skupine: opća populacija građana, posebice mladih i djece.

 

Djelatnost:

kulturna baština – zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara i

izvedbene umjetnosti – kulturno-umjetnički glazbeni i scenski amaterizam.

 

Cilj i svrha djelovanja

 

Cilj i svrha djelovanja Društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec je čuvanje, njegovanje i predstavljanje izvornih vrijednosti folklorne i kulturne baštine u prvom redu s područja Općine odnosno Župe Koprivničkog Ivanca, a potom i s područja Podravine.

Cilj DIF-a je okupljati djecu i mladež radi izvan institucionalnog obrazovanja, te promicati i štititi ljudska prava, ravnopravnost spolova i  interese nacionalnih manjina. Ciljevi obuhvaćaju i ostvarivanje međunarodne kulturne suradnje, predlaganje izmjena i dopuna postojećih i novih zakonskih propisa na području kulture te razvijanje demokratske političke kulture.

DIF nasljeđuje djelovanje prijašnjih organizacijskih oblika ove udruge, koji su postojali u prethodnim bivšim državama, a čije djelovanje je započelo 1928.g. Ta godina se stoga smatra godinom početka djelovanja DIF-a.

 

Za ostvarivanje zadanih ciljeva DIF provodi aktivnosti za promicanje izvorne narodne nošnje i izvornog veza Koprivničkog Ivanca, pjesama, plesova i narodnih običaja Koprivničkog Ivanca i za okupljanje svih zainteresiranih osoba, a posebno djece i mladih radi promicanja folklornih i kulturnih vrijednosti zavičaja i domovine

U DIF-u uvježbavamo i izvodimo većinom autohtone izvorne pjesme i plesova i prikaze izvornih narodnih običaja, izrađujemo  i podučavamo umijeću izrade izvornog veza s narodne nošnje Koprivničkog Ivanca i predstavljamo radove s izvornim vezom Koprivničkog Ivanca.

Imamo javne nastupe folklornih skupina, tamburaške skupine i skupine vezilja DIF-a,  sudjelujemo u smotrama izvornog folklora i drugim folklornim i kulturnim priredbama te razvijamo i unapređujemo odnose i druženje s članovima srodnih udruga.

Organiziramo i održavamo tradicionalnu folklornu manifestaciju Ivanečki kresovi.

Prikupljamo izvorne i rekonstruirane dijelove narodnih nošnji i nabavljamo i održavamo glazbene instrumente i opremu te izrađujemo tiskane, audio i video zapise s ciljem čuvanja i  predstavljanja izvornih folklornih vrijednosti.

Naše aktivnosti su i promicanje i očuvanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, promicanje i ostvarivanje volonterstva, društvene i međugeneracijske solidarnosti, odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i usvajanje pozitivne životne strategije, vrijednosti i stavova, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj interkulturalnog dijaloga, civilnog društva i lokalne zajednice, aktivnosti  za ostvarivanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, potpora osobama s invaliditetom i suradnja s njima, izvan institucionalni odgoj i obrazovanje kroz cjeloživotno učenje radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca, promicanje i razvoj izvedbenih umjetnosti, razvoj i njegovanje međunarodne suradnje  i ostale djelatnosti  iz međunarodne suradnje, razvoj mobilnosti u kulturi i sve druge  aktivnosti  i djelatnosti  za ostvarivanje ciljeva DIF-a  Koprivnički Ivanec u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

DIF djeluje na području Općine Koprivničkog Ivanca i Koprivničko-križevačke županije,  Republike Hrvatske i Europske unije te sudjeluje u folklornim i kulturnim aktivnostima koje su organizirane u drugim županijama Republike Hrvatske i u inozemstvu.Izvješće o radu DIF-a u 2019.g.
Financijsko izvješće DIF-a za 2019. godinu